2. Lov om ferie. (Overgangsregler m.v.)

Tema: FERIE (Storting 1987/1988)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Lov om ferie. (Overgangsregler m.v.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: