1. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan. (Vedlegg: 1. Tabeller over helseutgifter. 2. Notat fra Miljøverndepartementet om helsetruende forurensning. Jf. NOU 1987: 25 Sykehustjenester i Norge. Organisering og finansiering. Utvalgsleder Eilert Eilertsen.)

Tema: HELSEINSTITUSJONER (Storting 1988/1989)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan. (Vedlegg: 1. Tabeller over helseutgifter. 2. Notat fra Miljøverndepartementet om helsetruende forurensning. Jf. NOU 1987: 25 Sykehustjenester i Norge. Organisering og finansiering. Utvalgsleder Eilert Eilertsen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: