8. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan. (Vedlegg: 1. Tabeller. 2. Forurensninger truer vår helse.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1987/1988)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

8. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan. (Vedlegg: 1. Tabeller. 2. Forurensninger truer vår helse.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: