– Forslag fra Petter Bjørheim, Jan Erik Fåne og Øystein Hedstrøm om tiltak for å redusere næringslivets ulemper ved skjemaveldet. (Forslag om et eget høringsorgan.)

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

– Forslag fra Petter Bjørheim, Jan Erik Fåne og Øystein Hedstrøm om tiltak for å redusere næringslivets ulemper ved skjemaveldet. (Forslag om et eget høringsorgan.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: