2. Statens forvaltnings- og personalpolitikk. (Vedlegg: Særskilte vedlegg: 1. NOU 1988:15 Samspill om grunndata. 2. NOU 1988:40 Datapolitikk i staten i 1990-årene. Leder Anne Kari Lande Hasle. 3. NOU 1991: 26 Om bruk av styrer i statlige virksomheter. Leder Halvor Stenstadvold. Utrykt vedlegg: Retningslinjer for etatstyring i AAD-systemet, april 1992.)

Tema: STATENS PERSONALPOLITIKK (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Statens forvaltnings- og personalpolitikk. (Vedlegg: Særskilte vedlegg: 1. NOU 1988:15 Samspill om grunndata. 2. NOU 1988:40 Datapolitikk i staten i 1990-årene. Leder Anne Kari Lande Hasle. 3. NOU 1991: 26 Om bruk av styrer i statlige virksomheter. Leder Halvor Stenstadvold. Utrykt vedlegg: Retningslinjer for etatstyring i AAD-systemet, april 1992.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: