3. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven). (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28. mai 1990 fra Olje- og energidepartementet, statsråden, til energi- og industrikomiteen.)

Tema: ENERGI (Storting 1989/1990)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven). (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 28. mai 1990 fra Olje- og energidepartementet, statsråden, til energi- og industrikomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: