2. Utbygging og finansiering av hovedflyplass for Oslo-området på Gardermoen med tilhørende tilbringersystem og konsekvenser for Forsvaret. (Utrykte vedlegg: 1. Gardermo-prosjektet, samlet framstilling av Hovedplaner for flyplass og tilbringersystem. 2. Hovedflyplass på Gardermoen. Luftfartsverkets hovedrapport, desember 1991. 3. Gardermo-banen – hovedrapport, NSB Hovedadministrasjonen, Strategi- og miljøavdelingen, desember 1991. 4. Gardermo-prosjektet, Hovedrapport. Vegsystem, Statens Vegvesen 29.11.1991. 5. Hovedflyplass på Gardermoen, Konsekvenser for Forsvaret, Forsvarsdep., desember 1991. 6. Regionale virkninger av hovedflyplass på Gardermoen, Miljøverndep., desember 1991. 7. Gardermo-prosjektet, Busstransport, tilbringingssystem, Hovedrapport, utført for Samferdselsdep., oktober 1991. 8. Rapport fra referansegruppen for Gardermo-prosjektet, mai 1992. 9. Høringsuttalelser vedr. utbygging av hovedflyplass på Gardermoen med tilhørende tilbringersystem. 10. Innkomne høringsuttalelser vedr. relokalisering av Søndenfjeldske dragonregiment til Åmot kommune. 11. Gardermoen som hovedflyplass – sammenligning med Hobøl. Viktige tekniske forhold, investeringer og konsekvenser. Luftfartsverket, mars 1992. 12. Tilbringersystem – jernbane. Sammenligning med Hobøl. Avdeling for Strategi og miljø, mars 1992. 13. Vegsystem til Hobøl – sammenligning med Gardermoen, Statens Vegvesen, mars 1992.)

Tema: LUFTFART (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Utbygging og finansiering av hovedflyplass for Oslo-området på Gardermoen med tilhørende tilbringersystem og konsekvenser for Forsvaret. (Utrykte vedlegg: 1. Gardermo-prosjektet, samlet framstilling av Hovedplaner for flyplass og tilbringersystem. 2. Hovedflyplass på Gardermoen. Luftfartsverkets hovedrapport, desember 1991. 3. Gardermo-banen – hovedrapport, NSB Hovedadministrasjonen, Strategi- og miljøavdelingen, desember 1991. 4. Gardermo-prosjektet, Hovedrapport. Vegsystem, Statens Vegvesen 29.11.1991. 5. Hovedflyplass på Gardermoen, Konsekvenser for Forsvaret, Forsvarsdep., desember 1991. 6. Regionale virkninger av hovedflyplass på Gardermoen, Miljøverndep., desember 1991. 7. Gardermo-prosjektet, Busstransport, tilbringingssystem, Hovedrapport, utført for Samferdselsdep., oktober 1991. 8. Rapport fra referansegruppen for Gardermo-prosjektet, mai 1992. 9. Høringsuttalelser vedr. utbygging av hovedflyplass på Gardermoen med tilhørende tilbringersystem. 10. Innkomne høringsuttalelser vedr. relokalisering av Søndenfjeldske dragonregiment til Åmot kommune. 11. Gardermoen som hovedflyplass – sammenligning med Hobøl. Viktige tekniske forhold, investeringer og konsekvenser. Luftfartsverket, mars 1992. 12. Tilbringersystem – jernbane. Sammenligning med Hobøl. Avdeling for Strategi og miljø, mars 1992. 13. Vegsystem til Hobøl – sammenligning med Gardermoen, Statens Vegvesen, mars 1992.)

Se saker fra samme tema: