– RV oversendt fra Odelstinget 13. februar 1997: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram for Stortinget det som er kjent om årsaker til det omfattende underforbruk av rettigheter etter lov om yrkesskadeforsikring, og samtidig legge fram forslag til botemidler mot dette underforbruket.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

– RV oversendt fra Odelstinget 13. februar 1997: «Det henstilles til Regjeringa å legge fram for Stortinget det som er kjent om årsaker til det omfattende underforbruk av rettigheter etter lov om yrkesskadeforsikring, og samtidig legge fram forslag til botemidler mot dette underforbruket.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: