7. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingsrutinene i Trygderetten. (Vedlegg: A. Rapport fra undersøkelsen av saksbehandlingsrutinene i Trygderetten. B. Riksrevisjonens korrespondanse med Sosial- og helsedepartementet i oppfølgingen av saken.)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

7. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingsrutinene i Trygderetten. (Vedlegg: A. Rapport fra undersøkelsen av saksbehandlingsrutinene i Trygderetten. B. Riksrevisjonens korrespondanse med Sosial- og helsedepartementet i oppfølgingen av saken.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: