14. Gjennomføring av endringer i folketrygden. Overgangsregler i forbindelse med omlegging av pensjonssystemet i 1991-92. (Vedlegg: 1. Endr. i folketrygdens pensjonssystem 1991/1992 – en analyse av overgangsordningene og prosedyrene ved innføringen av nye regler. 2. Brev av 12. juli 1996 fra Sosial- og helsedepartementet)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

14. Gjennomføring av endringer i folketrygden. Overgangsregler i forbindelse med omlegging av pensjonssystemet i 1991-92. (Vedlegg: 1. Endr. i folketrygdens pensjonssystem 1991/1992 – en analyse av overgangsordningene og prosedyrene ved innføringen av nye regler. 2. Brev av 12. juli 1996 fra Sosial- og helsedepartementet)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: