15. Riksrevisjonens gjennomgåelse av overordnet organisering av prosjektet Nytt Rikshospital. (Vedlegg: Rapport – overordnet organisering av prosjektet Nytt Rikshospital.)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

15. Riksrevisjonens gjennomgåelse av overordnet organisering av prosjektet Nytt Rikshospital. (Vedlegg: Rapport – overordnet organisering av prosjektet Nytt Rikshospital.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: