18. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende planlegging, prosjektering og gjennomføring av broprosjektet Nordhordlandsbroen (tidligere Salhusbroen). (Vedlegg: En undersøkelse om planlegging, prosjektering og gjennomføring av broprosjektet Nordhordlandsbroen.)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

18. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende planlegging, prosjektering og gjennomføring av broprosjektet Nordhordlandsbroen (tidligere Salhusbroen). (Vedlegg: En undersøkelse om planlegging, prosjektering og gjennomføring av broprosjektet Nordhordlandsbroen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: