5. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og avgiftsforvaltningen. (Arbeidsgiverkontroll; oljebeskatning; arbeidsgiveravgift, merverdigavgift; A/A-register.)

Tema: SKATTEADMINISTRASJON (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og avgiftsforvaltningen. (Arbeidsgiverkontroll; oljebeskatning; arbeidsgiveravgift, merverdigavgift; A/A-register.)

Se saker fra samme tema: