4. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges Bank, for 1995. (Vedlegg: 1. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i statsbedrifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 2. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av virksomheter organisert etter lov om statsforetak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kontroll vedrørende Norges Bank.)

Tema: STATSBEDRIFTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges Bank, for 1995. (Vedlegg: 1. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i statsbedrifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 2. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av virksomheter organisert etter lov om statsforetak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kontroll vedrørende Norges Bank.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: