4. Ny lov om folketrygd (folketrygdloven). (Særskilt vedlegg: NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov. Leder Asbjørn Kjønstad.)

Tema: FOLKETRYGD (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Ny lov om folketrygd (folketrygdloven). (Særskilt vedlegg: NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov. Leder Asbjørn Kjønstad.)

Se saker fra samme tema: