5. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende styrkingsmidlene til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. (Vedlegg: 1. Rapport – styrkingsmidlene til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. 2. Brev av 13.2.97 fra Sosial- og helsedepartementet til Riksrevisjonen om øremerkede tilskudd til kommuner.)

Tema: FUNKSJONSHEMMEDE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

5. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende styrkingsmidlene til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. (Vedlegg: 1. Rapport – styrkingsmidlene til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. 2. Brev av 13.2.97 fra Sosial- og helsedepartementet til Riksrevisjonen om øremerkede tilskudd til kommuner.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: