12. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende planlegging, prosjektering og gjennomføring av broprosjektet Nordhordlandsbroen (tidligere Salhusbroen). (Vedlegg: 1. Rapport. Vedlegg til innst.: Brevveksling mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Samferdselsdepartementet. Brev av 25.2. og 25.3.98 fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. Referat fra åpne høringer 6.2. og 9.2.98.)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1997/1998)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

12. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende planlegging, prosjektering og gjennomføring av broprosjektet Nordhordlandsbroen (tidligere Salhusbroen). (Vedlegg: 1. Rapport. Vedlegg til innst.: Brevveksling mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Samferdselsdepartementet. Brev av 25.2. og 25.3.98 fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. Referat fra åpne høringer 6.2. og 9.2.98.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: