Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Jan Simonsen om å sikre fri organisasjonsrett for arbeidstagere

Dokument nr. 8:36 (1998-99), Innst. S. nr. 187 (1998-99)

Vedtak 453

Dokument nr. 8:36 (1998-99) - Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Jan Simonsen om å sikre fri organisasjonsrett for arbeidstagere - avvises.