Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001

St.meld. nr. 4 (2001-2002), Innst. S. nr. 170 (2001-2002)

Vedtak 322

St.meld. nr. 4 (2001-2002) - om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2002 - vedlegges protokollen.