Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002

St.prp. nr. 57 (2004-2005), Innst. S. nr. 244 (2004-2005)

Vedtak 500

Stortinget samtykkjer i ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskeret­tighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002.