Representantforslag om enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge

Dokument nr. 8:1 (2008-2009), Innst. S. nr. 141 (2008-2009)

Vedtak 278

Dokument nr. 8:1 (2008–2009) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Bent Høie, Kari Lise Holmberg og Gunnar Gundersen om å gjøre det enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge – vedlegges protokollen.