Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Dokument 3:15 (2015-2016), Innst. 105 S (2016-2017)

Vedtak 511

Dokument 3:15 (2015–2016) – Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet – vedlegges protokollen.