Representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren

Dokument 8:88 S (2020-2021), Innst. 254 S (2020-2021)