Representantforslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy

Dokument 8:293 L (2020-2021), Innst. 643 L (2020-2021), Lovvedtak 178 (2020-2021)

Vedtak 1210

Stortinget ber regjeringen legge opp til å evaluere lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn når det er høstet erfaringer med praksis.