Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen

Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av Stortingets eiendom, sikkerhet og servicetjenester.

Avdelingssjef: Terje Olsen, tlf. 23 31 35 03
Servicesjef: Lena Michelle Fredriksen, tlf. 23 31 27 42
Forværelse: tlf. 23 31 37 93
drift-service.postmottak@stortinget.no 

Husøkonomseksjonen

Renholdstjenester og ansvarlig for planter, tlf. 23 31 36 60

Seksjonsleder: Inger Moløkken, tlf. 23 31 36 38
husok@stortinget.no

Kafeteriaseksjonen

Kafeteriadrift. Bevertning og servering ved møter og andre arrangementer.

Leder: Sissel Kværnes, tlf. 23 31 35 84

skv@stortinget.no

Seksjon for byggutvikling

Utvikler og fornyer Stortingets bygningsmasse. Planlegger og gjennomfører større byggeprosjekter. Har ansvar for spesialoppgaver som krever spesiell kompetanse.

Seksjonsleder: Geir Hansen, tlf. 982 24 612

Seksjon for eiendomsdrift

Drift og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse med tilhørende uteområder. Drift og vedlikehold av tekniske installasjoner.

Seksjonsleder: Tom Eggen, tlf. 23 31 27 86
Ekspedisjon: tlf. 23 31 27 00

postmottak.eiendomsdrift@stortinget.no

Seksjon for eiendomsforvaltning

Planlegger og utvikler strategier for helhetlig forvaltning av bygg og eiendom. 

Seksjonsleder: Monika Tyvold, tlf. 23 31 25 85

Seksjon for intern service

Møteromstjenester, servicesenteret (gaver og profilartikler) i stortingsbygningen, posttjenester, servicekontor, drift av komitéenes åpne høringer og telefontjeneste. Innlosjering i overnattingsavdelingen, tlf. 23 31 28 00.

Seksjonsleder: Idunn Kvalø, tlf. 23 31 31 79

Servicekontor, tlf. 23 31 28 10
postmottak.internservice@stortinget.no

Sikkerhetsseksjonen

Sikkerhetstjeneste. Bygningssikring. Sikkerhet i resepsjonene. Kontaktledd til politi. Inn- og utlevering av adgangs- og parkeringskort. Alarm- og nød. Biltjenesten.

Seksjonsleder: Pål Munck, tlf. 991 06 511

Døgnbemannet vaktsentral: tlf. 23 31 32 86/91
safe@stortinget.no


Sist oppdatert: 04.09.2019 14:58