Internasjonal avdeling

Avdelingen ivaretar Stortingets internasjonale forbindelser.

Interparlamentarisk virksomhet

Sekretariatsfunksjoner ved parlamentarikerdelegasjoner til og fra andre land og for alle faste delegasjoner til interparlamentariske organisasjoner

Utenriks- og forsvarskomiteen

Sekretariatsfunksjon for utenriks- og forsvarskomiteen og den utvidede utenriks- og forsvarskomité.

Avdelingssjef: Eivind S. Homme, tlf. 23 31 35 13

Seksjonsleder: Herborg Fiskaa Alvsåker, tlf. 23 31 36 01

Seksjonsleder: Trond Gabrielsen, tlf. 23 31 35 50

postmottak.internasjonal@stortinget.no

Reisekontoret

Bestiller billetter på fly, tog og overnatting mv.

Kontaktperson: Christine Hannestad, tlf. 23 31 36 51

reispost@stortinget.no 

 


Sist oppdatert: 10.10.2019 12:55