Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Å jobbe på Stortinget

Vil du jobbe med å støtte opp under den parlamentariske virksomheten?

Les om ansettelsesprosessen

Ledige stillinger

Medarbeidere i eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen. Foto: Stortinget.

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Administrasjonen på om lag 470 medarbeidere er organisert i syv forskjellige avdelinger og 29 seksjoner. Stortingets direktør leder den administrative virksomheten og er sekretær for Stortingets presidentskap. Administrasjonen har ansvar for et bredt spekter med oppgaver, og det er derfor et stort mangfold ansatte i forskjellige stillinger som jobber hos oss; alt fra sikkerhetsvakter, kokker, renholdere, jurister, samfunnsvitere og ingeniører med mer. Dette betyr at Stortingets administrasjon ser etter mennesker med ulik utdanning og erfaring.

Medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen. Foto: Stortinget.

Stortingets administrasjon er et levende arbeidsted hvor ansatte får utvikle seg og bli utfordret til å bidra. Du blir en del av et arbeidsmiljø preget av samhold, kunnskapsdeling og god kultur for tilbakemelding. Som ansatt i administrasjonen jobber du for at demokratiet gjennom folkestyret skal respekteres og fungere godt.

Administrasjonens verdier er: hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen. Dette er egenskaper og kvaliteter som kjennetegner Stortingets administrasjon. De er bærebjelkene som skal gjenspeiles i hvordan vi samarbeider på Stortinget og skal prege måten vi utfører oppgavene våre på.

  • Hjelpsom: Vi er serviceinnstilte og vennlige. Vi søker å se og løse den enkeltes behov på en høflig og profesjonell måte. Vi samhandler og viser gjensidig forståelse og respekt. Vi er rause og er opptatt av å gjøre hverandre gode.
  • Ansvarlig: Vi er stolte av vår arbeidsplass og er opptatt av å gjøre en god jobb. Vi tar et felles ansvar for å skape resultater. Vi er lojale, har integritet og arbeider for å ivareta Stortingets omdømme.
  • Pålitelig: Vi leverer faglig solide innspill. Vi holder avtaler og leverer det vi er blitt enige om. Vi er til å stole på og overholder taushetsplikten.
  • Åpen: Vi er gode til å kommunisere, både internt og eksternt. Vi er løsningsorienterte og prøver å se nye muligheter. Vi er opptatt av å dele kunnskap og å være tilgjengelige. Vi gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

Sist oppdatert: 15.01.2019 10:55