Svein Erik Jacobsen, Torstein Nielsen, Tine Jensen, Kristian Trygstad (leder av kommisjonens sekretariat), Hildegunn Bjerke, Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Roscher og Frank K. Olsen (leder av kommisjonen). Foran: Frode Singstad. Foto: Stortinget.

Svein Erik Jacobsen, Torstein Nielsen, Tine Jensen, Kristian Trygstad (leder av kommisjonens sekretariat), Hildegunn Bjerke, Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Roscher og Frank K. Olsen (leder av kommisjonen). Foran: Frode Singstad. Foto: Stortinget.

Scandinavian Star-kommisjonen

Stortinget vedtok enstemmig 12. mai 2015 å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Kommisjonen avga sin rapport 1. juni 2017.

Les granskingskommisjonens rapport.

Granskingskommisjonens formål: Å vurdere om de faktiske forhold som det er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av saken gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken i lys av den informasjonen som senere er kommet frem. Kommisjonen skal videre vurdere de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder oppfølgingen av anbefalingene i de ovennevnte dokumenter samt ivaretakelsen av overlevende og pårørende.

Stortingets presidentskap har fastsatt granskingskommisjonens sammensetning og kommisjonens mandat

Granskingskommisjonen hadde sitt første møte på Stortinget 7. januar 2016.


Sist oppdatert: 29.06.2018 14:00