Lønnsutvikling

Stortingets lønnskommisjon foreslår i årlig innstilling godtgjørelse for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Lønn og andre godtgjørelser ble tidligere vurdert årlig per 1. oktober. Fra og med 2009 blir dette vurdert årlig per 1. mai. I 2003 ble det ikke fremmet forslag om endring. Stortingspresidenten og statsministeren har vært lønnet likt siden 1. januar 2004. Før den tid ble stortingspresidenten lønnet likt som stortingsrepresentantene, men fikk i tillegg en representasjonsgodtgjørelse.

Stortinget bestemte 28. april 2020 at det skulle nedsettes et utvalg som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer samt evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon. Inntil saken legges frem for Stortinget, fryses godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen. Det ble følgelig ikke gjort noen justering av godtgjørelsen med virkning av 1. mai 2020.

Lønnsutvikling over tid:

Gjeldende fra Stortings-presidenten Stortings-representanter Statsministeren Øvrige regjerings-medlemmer
01.05.2019 1 735 682 987 997 1 735 682 1 410 073
01.05.2018 1 680 277 956 463 1 680 277 1 365 016
01.05.2017 1 631 346 928 602 1 631 346 1 325 358
01.05.2016 1 593 242 906 928 1 593 242 1 294 216 
01.05.2015 1 555 640 885 491 1 555 640 1 264 040
01.05.2014 1 519 700 865 100 1 519 700 1 234 100
01.05.2013 1 469 831 836 579 1 469 831 1 195 072
01.05.2012 1 425 352 811 505 1 425 352 1 158 927
01.01.2012 1 366 700 777 630 1 366 700 1 111 200
01.05.2011 1 366 700 750 900 1 366 700 1 111 200
01.05.2010 1 317 900 724 000 1 317 900 1 071 600
01.05.2009 1 268 400 696 900 1 268 400 1 031 400
01.10.2008 1 266 000 694 500 1 266 000 1 029 000
01.10.2007 1 191 000 654 000 1 191 000 969 000
01.10.2006 1 115 000 612 000 1 115 000 907 000
01.10.2005 1 071 000 589 000 1 071 000 873 000
01.10.2004 1 022 000 567 000 1 022 000 836 000
01.10.2003

545 000 +

100 675

545 000 975 000 800 000
01.10.2002

545 000 +

100 675

545 000 975 000 800 000
01.10.2001

520 000 +

97 980

520 000 925 000 760 000

Sist oppdatert: 25.09.2020 14:38