Gruppeomvisning for publikum

Stortingets visjon om et levende folkestyre er en visjon om et samfunn der folket er aktive deltakere i demokratiske prosesser. Derfor ønsker vi at alle skal ha mulighet til å besøke Stortinget. 

Stortinget tilbyr forhåndsbestilte omvisninger gjennom hele skoleåret, fra august til juni.

Grupper mellom 10 og 30 personer er velkommen til å bestille omvisninger i Stortinget. Dette gjelder eksempelvis lag, foreninger, bedrifter, organisasjoner, høyskoler, universiteter, partier, departement/direktorat, institusjoner og familie- og vennegrupper. Dersom den som bestiller besøket selv ikke skal delta,  må det oppgis en kontaktperson for gruppen som skal være med på omvisningen.

Er du lærer i grunnskolen, videregående skole eller i voksenopplæringen og vil besøke Stortinget med klassen din, må du bestille besøk på våre nettsider for skoler.

Under et besøk på Stortinget får dere blant annet lære om Stortingets rolle og forholdet til regjeringen. Vi snakker gjerne om Stortingets rolle og oppgaver, Stortinget i historisk kontekst, Kongens rolle, Grunnloven og kunst og arkitektur.

Et besøk i stortingssalen er høydepunktet i alle omvisninger. Hvis det er møte i stortingssalen får dere sitte på publikumsgalleriet og se på møtet. Hvis det ikke er stortingsmøte, går gruppen inn i selve salen.

Stortinget er et levende hus. Derfor kan det foregå aktiviteter som gjør at ikke alle rom er tilgjengelige for besøk underveis i omvisningen. Normalt inngår disse rommene i en omvisning:

 • trappehallen med kongeportrettene
 • historisk sal med Grunnloven
 • vandrehallen
 • lagtingssalen
 • Eidsvollsgalleriet

Omvisningen må forhåndsbestilles. Tilbudet er gratis.

 • varighet cirka 1,5 timer
 • kun én gruppe per tidspunkt
 • det er kun mulig å bestille til de tidene som er ledige
 • navneliste må sendes inn i forkant. Denne slettes senest to uker etter besøket.
 • minimum 10 og maksimum 30 deltagere. 
 • Alle besøkende må gjennom en sikkerhetskontroll. Yttertøy og bagasje må legges igjen i en låst garderobe.
 • Førerhunder er velkomne til å ledsage på omvisninger.

Bevegelseshemmede

Omvisningene går over tre etasjer. For eldre og bevegelseshemmede er det mulig å bruke heis.

Adkomst

Det er holdeplasser for både t-bane, buss, trikk og tog i Stortingets umiddelbare nærhet. Se www.ruter.no for stoppesteder nær Stortinget.

Tips! Besøk Stortinget i sommer

I sommerukene tilbyr Stortinget åpne omvisninger for publikum. Omvisningene foregår mandag-fredag, til faste tider.

Les mer på vår nettside: www.stortinget.no/sommeromvisninger

Bestille omvisning

Stortinget tilbyr forhåndsbestilte omvisninger gjennom hele skoleåret, fra slutten av august til midten av juni.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post: formidling@stortinget.no

Fra tirsdag 6. august kan du bestille omvisning fra slutten av august og 90 dager frem i tid. Nye tider publiseres deretter fortløpende hver dag kl. 08.00.

Det er ikke flere ledige tider for forhåndsbestilte omvisninger denne våren.