Hvem ser vi ikke i stemmelokalene i 2019?

Selv om valgdeltakelsen gikk opp i årets lokalvalg, ble fortsatt nesten 4 av 10 hjemme. Flere deltar ved stortingsvalg, cirka 8 av 10, men hva kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten ved stortingsvalget i 2021?


Sist oppdatert: 08.10.2019 13:46