Meld fra om feil på siden

Siden du ønsker å sende inn feil på er: Stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder 1900-2013*