Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Riksrevisjonens antegnelse vedrørende Personalsenteret i Norges Statsbaner (NSB)

Dokument nr. 3:3 (1996-97), Innst. S. nr. 124 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå RiksrevisjonenSaka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteenTilråding levert 19.02.1997Innst. S. nr. 124 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Saka er ferdigbehandla

    Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 19.02.1997

    Behandla i Stortinget: 06.03.1997