Riksrevisjonens antegnelse vedrørende Personalsenteret i Norges Statsbaner (NSB)

Dokument nr. 3:3 (1996-97), Innst. S. nr. 124 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 19.02.1997 Innst. S. nr. 124 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.1997

   Behandla i Stortinget: 06.03.1997