Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at det ikke gis adgang til å fremføre bønnerop gjennom høyttalere fra moskeer

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Carl I. Hagen Saka er behandla i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 19.10.2000 Innst. S. nr. 9 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.10.2000

   Behandla i Stortinget: 23.11.2000