Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Endringer på statsbudsjettet for 1996 under kapittel 490 og 400 administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 66 (1995-96), Innst. S. nr. 53 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementetSaka er behandla i justiskomiteenTilråding levert 28.11.1996Innst. S. nr. 53 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Saka er ferdigbehandla

    Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 28.11.1996

    Behandla i Stortinget: 10.12.1996