Forslag fra stortingsrepresentantene Anne Enger Lahnstein, Jorunn Ringstad og Ragnhild Queseth Haarstad om lov om endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen

Dokument nr. 8:26, innst. O. nr. 49 for 1995-96 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anne Enger, Jorunn Ringstad, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.03.1996 Innst. O. nr. 49 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1996

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1996