Bruk av norske styrker i utlandet

St.meld. nr. 46 (1993-94), Innst. S. nr. 23 (1994-95)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 26.10.1994 Innst. S. nr. 23 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.10.1994

   Behandla i Stortinget: 06.12.1994