Riksrevisjonens melding om verksemda i 2008

Dokument nr. 2 (2008-2009), Innst. S. nr. 315 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 315 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding fra Riksrevisjonen for 2008. Meldingen gjør rede for virksomheten, og peker blant annet på utviklingstrekk i forvaltningen som vil få betydning for Riksrevisjonens virksomhet fremover. Årsmeldingen gjør også rede for Riksrevisjonens internasjonale virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009