Representantforslag om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn

Dokument 8:110 S (2012-2013), Innst. 422 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ketil Solvik-Olsen, Robert Eriksson Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 06.06.2013 Innst. 422 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter for Fremskrittspartiet, som ikke ble vedtatt, om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2013

   Behandla i Stortinget: 17.06.2013