Representantforslag om å innføre ROS- og ROT-skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig som tiltak mot svart arbeid og sosial dumping

Dokument 8:127 S (2012-2013), Innst. 428 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Harald T. Nesvik, Ketil Solvik-Olsen, Laila Reiertsen, Per Sandberg, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 06.06.2013 Innst. 428 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter for Fremskrittspartiet, som ikke ble vedtatt, om å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2013

   Behandla i Stortinget: 17.06.2013