Representantforslag om elektrifisering av Skarfjell

Dokument 8:125 S (2015-2016), Innst. 203 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 23.02.2017 Innst. 203 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om elektrifisering av Skarfjell. Dette er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.02.2017

   Behandla i Stortinget: 21.03.2017