Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

Dokument 8:222 S (2017-2018), Innst. 30 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 06.11.2018 Innst. 30 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å lovfeste rett til plass på skolefritidsordningen for barn på 1-4. trinn og barn på 1.-7. trinn med særskilte behov. Forslaget ble ikke vedtatt, men et enstemmig storting vedtok å be regjeringen om å vurdere relevante tiltak for å unngå at elever blir utestengt fra skolefritidsordningen på grunn av foreldrenes økonomi. Vurderingen skal være en del av arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage og skole.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.2018

   Behandla i Stortinget: 13.11.2018