Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3

Prop. 25 S (2018-2019), Innst. 259 S (2018-2019), kapittel 3

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 259 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet kapittel 3 i Prop. 25 S (2018-2019) som omhandlet taxfree-salget av alkoholholdig drikk på norske flyplasser. Saken var en oppfølging av Stortingets vedtak om å be regjeringen legge frem en helheltlig utredning om taxfree-ordningen. Mens saken har vært til behandling i helse- og omsorgskomiteen har Kristelig Folkeparti blitt medlem i regjeringen, og i den fremforhandlede Granavolden-erklæringen kommer det frem at regjeringen vil utrede en ordning der Vinmonopolet kan delta i konkurranse om å drifte taxfree-salget av alkohol på flyplassene. En enstemmig komite sier derfor i innstillingen at den vil avvente denne utredningen før det tas stilling i saken.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 14.05.2019