Lov om e-helse (e-helseloven)

Merknad

Lovproposisjonen vil bli trukket tilbake

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saka er trekt tilbake

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er trekt tilbake