Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 21.12.2021 Innst. 93 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Meld. St. 35. (2020-2021) om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Meldingen framlegges årlig og redegjør for eksportkontrollen med våpen, ammunisjon og annet militært materiell, samt relatert teknologi og tjenester, i 2020. I 2020 ble det eksportert forsvarsmateriell og flerbruksvarer for militær sluttbruk til en verdi av nær 6,7 mrd. kroner, mot 4,9 mrd. kroner i 2019. Stortinget mente gjennomføring av nasjonal eksportkontroll bidrar til å sikre etterlevelse av folkerettslige avtaler på ikke-spredningsområdet og at kontroll med eksport av strategiske varer er en operativ del av norsk sikkerhetspolitikk. I innstillingen ble det fremmet 17 mindretallsforslag. Disse forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.12.2021

   Debattert i Stortinget 06.01.2022
   Votert i Stortinget 06.01.2022