Endringer i statsbudsjettet under Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 30.11.2021 Innst. 41 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet, der 10 mill. kroner bevilges til gjennomføring av en markedsanalyse for vaksineproduksjon. I tillegg er det vedtatt å gi Helse- og omsorgsdepartemenet en bestillingsfullmakt begrenset oppad til 3,5 mrd. kroner til å foreta bestilling av vaksiner mot covid-19 for 2022 og 2023.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2021

   Debattert i Stortinget 07.12.2021
   Votert i Stortinget 07.12.2021