Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2017 Kl. 16:26:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.06.2017 Kl. 16:26:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.06.2017 Kl. 16:27:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.06.2017 Kl. 16:27:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (16.06.2017 Kl. 16:28:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (16.06.2017 Kl. 16:29:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks-og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) (Innst. 445 S (2016-2017)). Stortingets flertall, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, har vedtatt å be regjeringen om å gjennomføre nye forhandlinger om jordbruksavtale for 2017 -2018. Det samme flertallet har også vedtatt diverse endringer under kapittel 1150 i statsbudsjettet for 2017 samt vedtatt å gi Landbruks-og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak for gjennomføring av jordbruksoppgjøret 2017-2018, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2018. Et annet flertall, alle unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, har vedtatt å be regjeringen om at det ved bygging av industrielle anlegg for produksjon av biogass basert på bl.annet matavfall også legges tilrette for mottak av husdyrgjødsel.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar