Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 51 (1998-99)
Om misnøyen med ulike sider av statsstipendiatordningen, bl.a. lønns- og arbeidsforhold, og om å tilbakeføre ordningen til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Oversendt regjeringen: 15.04.1999
Svart på: 10.05.1999 av kulturminister Anne Enger

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I de senere år er det kommet stadig flere signaler om misnøye med forskjellige sider av statsstipendiatordningen. Misnøyen er dels knyttet til stipendiatenes lønns- og arbeidsforhold, men også til det mange oppfatter som departementets manglende interesse for ordningen og mangelen på et regelverk som kan gi klarhet om rammene for ordningen og forutsigbare arbeidsforhold for stipendiatene.
Vil statsråden, i forbindelse med den gjennomgang av prinsipper og rutiner for forvaltning av statsstipendiatordningen som er varslet i budsjettproposisjonen for 1999, sørge for at også spørsmålet om en tilbakeføring av ordningen til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og om utarbeidelse av et fast regelverk blir vurdert?

Les heile debatten