Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 27 (1999-2000)
Om manglende incentiver i inntektssystemet for kommunene til å tilrettelegge for næringsutvikling, og hvorvidt mer av den lokale verdiskapingen bør bli igjen i kommunene
Oversendt regjeringen: 21.03.2000
Svart på: 04.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Inntektssystemet for kommunene har nå små incentiver til at tilrettelegging for næringsutvikling blir en prioritert oppgave i kommunene. Endringene i inntektssystemet har gjort flere kommuner til minsteinntektskommuner. Av 435 kommuner er nå 397 såkalte minsteinntektskommuner. Disse sitter kun igjen med 10 øre av den siste kommunale skattekrone de mottar. Samtidig har fjerningen av selskapsskatten svekket egeninteressen av næringsutvikling for alle kommuner. Flere kommuner oppdager at det vil være lønnsomt for kommunen å redusere bemanningen på kemnerkontorene. Nok et eksempel på at inntektsgrunnlaget i form av skatteinntekter har for liten betydning for kommunene.
Mener statsråden at dagens situasjon er tilfredsstillende eller burde mer av den lokale verdiskapningen blitt igjen i kommunene, og at inntektssystemet endres for å oppnå dette?

Les heile debatten