Interpellasjon fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 42 (2007-2008)
Om å sikre at elever i videregående skole får den undervisningen de har krav på, med henvisning til at det kuttes i lærernes undervisningstid for å spare penger
Oversendt regjeringen: 23.11.2007
Svart på: 15.01.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Flere medier melder at videregående skoler kutter i lærernes undervisningstid for å spare penger. Konsekvensen er at elevene ikke får de timene de har krav på. Minstekravene til elevenes timeplan samsvarer derfor ikke med de timene lærerne skal undervise i. Ved Fredrik II videregående skole i Fredrikstad har skoleledelsen redusert lærernes lønnsbudsjett ved å kutte i undervisningstiden. Regjeringen hevder at undervisningstilbudet til elever er blitt bedre siste to år på grunn av økte overføringer til kommuner og fylkeskommuner. I praksis viser dette seg å være feil.
På hvilken måte har statsråden bidratt for å sikre at elever i videregående skole får den undervisningen de har krav på, og hvordan skal statsråden i fremtiden sikre tilstrekkelig kontroll og oppfølging av dette når de ordinære kontrollorgan ser ut til å svikte?

Les heile debatten